Карта на сайта

Разделът Карта на сайта представя компактен и структуриран преглед на целия сайт, предоставяйки интуитивен начин за намиране на желаната информация. Страницата съдържа списък с всички основни страници и подраздели на сайта, представени по структуриран и лесно разбираем начин.